Mwanzo 41 : 51 Genesis chapter 41 verse 51

Mwanzo 41:51

Yusufu akamwita jina lake yule aliyezaliwa kwanza, Manase, maana alisema, Mungu amenisahaulisha taabu zangu zote, na nyumba yote ya baba yangu.
soma Mlango wa 41

Genesis 41:51

Joseph called the name of the firstborn Manasseh,{"Manasseh" sounds like the Hebrew for "forget."} "For," he said, "God has made me forget all my toil, and all my father's house."
read Chapter 41