Mwanzo 41 : 46 Genesis chapter 41 verse 46

Mwanzo 41:46

Naye Yusufu alikuwa mwenye miaka thelathini, aliposimama mbele ya Farao, mfalme wa Misri. Yusufu akatoka mbele ya uso wa Farao, akapita katika nchi yote ya Misri.
soma Mlango wa 41

Genesis 41:46

Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh king of Egypt. Joseph went out from the presence of Pharaoh, and went throughout all the land of Egypt.
read Chapter 41