Mwanzo 41 : 27 Genesis chapter 41 verse 27

Mwanzo 41:27

Na wale ng'ombe saba, dhaifu, wabaya, waliopanda baada yao, ni miaka saba; na yale masuke saba matupu yaliyokaushwa na upepo wa mashariki, yatakuwa miaka saba ya njaa.
soma Mlango wa 41

Genesis 41:27

The seven lean and ill-favored cattle that came up after them are seven years, and also the seven empty heads of grain blasted with the east wind; they will be seven years of famine.
read Chapter 41