Mwanzo 41 : 23 Genesis chapter 41 verse 23

Mwanzo 41:23

Na tazama, masuke saba membamba, dhaifu, yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza baada yao.
soma Mlango wa 41

Genesis 41:23

and, behold, seven heads of grain, withered, thin, and blasted with the east wind, sprung up after them.
read Chapter 41