Mwanzo 41 : 22 Genesis chapter 41 verse 22

Mwanzo 41:22

Kisha nikaona katika ndoto yangu, na tazama, masuke saba yanatokeza katika bua moja, mema, yamejaa.
soma Mlango wa 41

Genesis 41:22

I saw in my dream, and, behold, seven heads of grain came up on one stalk, full and good:
read Chapter 41