Mwanzo 38 : 9 Genesis chapter 38 verse 9

Mwanzo 38:9

Onani alijua ya kwamba huo uzao hautakuwa wake, ikawa, alipoingia kwa mke wa nduguye, akamwagia chini asimpe nduguye uzao.
soma Mlango wa 38

Genesis 38:9

Onan knew that the seed wouldn't be his; and it happened, when he went in to his brother's wife, that he spilled it on the ground, lest he should give seed to his brother.
read Chapter 38