Mwanzo 38 : 18 Genesis chapter 38 verse 18

Mwanzo 38:18

Akasema, Nikupe rehani gani? Akamjibu, Pete yako ya muhuri, na kamba yake, na fimbo yako iliyo mkononi mwako. Basi akampa, akaingia kwake, naye akapata mimba.
soma Mlango wa 38

Genesis 38:18

He said, "What pledge will I give you?" She said, "Your signet and your cord, and your staff that is in your hand." He gave them to her, and came in to her, and she conceived by him.
read Chapter 38