Mwanzo 37 : 9 Genesis chapter 37 verse 9

Mwanzo 37:9

Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, Angalieni, nimeota ndoto nyingine; na tazama, jua na mwezi na nyota kumi na moja zikaniinamia.
soma Mlango wa 37

Genesis 37:9

He dreamed yet another dream, and told it to his brothers, and said, "Behold, I have dreamed yet another dream: and behold, the sun and the moon and eleven stars bowed down to me."
read Chapter 37