Mwanzo 37 : 36 Genesis chapter 37 verse 36

Mwanzo 37:36

Nao Wamidiani wakamwuza huko Misri, kwa Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari. </p>
soma Mlango wa 37

Genesis 37:36

The Midianites sold him into Egypt to Potiphar, an officer of Pharaoh's, the captain of the guard.
read Chapter 37