Mwanzo 37 : 27 Genesis chapter 37 verse 27

Mwanzo 37:27

Haya, na tumwuze kwa hawa Waishmaeli, wala mikono yetu isimdhuru, maana yeye ni ndugu yetu, na damu yetu. Ndugu zake wakakubali.
soma Mlango wa 37

Genesis 37:27

Come, and let's sell him to the Ishmaelites, and not let our hand be on him; for he is our brother, our flesh." His brothers listened to him.
read Chapter 37