Mwanzo 37 : 17 Genesis chapter 37 verse 17

Mwanzo 37:17

Yule mtu akasema, Wametoka hapa, maana niliwasikia wakisema, Twendeni Dothani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake akawakuta huko Dothani.
soma Mlango wa 37

Genesis 37:17

The man said, "They have left here, for I heard them say, 'Let us go to Dothan.'" Joseph went after his brothers, and found them in Dothan.
read Chapter 37