Mwanzo 32 : 22 Genesis chapter 32 verse 22

Mwanzo 32:22

Akaondoka usiku ule akawatwaa wakeze wawili, na vijakazi wake wawili, na wanawe kumi na mmoja, akavuka kivuko cha Yaboki.
soma Mlango wa 32

Genesis 32:22

He rose up that night, and took his two wives, and his two handmaids, and his eleven sons, and passed over the ford of the Jabbok.
read Chapter 32