Mwanzo 32 : 14 Genesis chapter 32 verse 14

Mwanzo 32:14

mbuzi wake mia mbili, na mbuzi waume ishirini, kondoo wake mia mbili, na kondoo waume ishirini;
soma Mlango wa 32

Genesis 32:14

two hundred female goats and twenty male goats, two hundred ewes and twenty rams,
read Chapter 32