Mwanzo 32 : 12 Genesis chapter 32 verse 12

Mwanzo 32:12

Nawe ulisema, Hakika nitakutendea mema, nami nitafanya uzao wako uwe kama mchanga wa bahari, usiohesabika kwa kuwa mwingi.
soma Mlango wa 32

Genesis 32:12

You said, 'I will surely do you good, and make your seed as the sand of the sea, which can't be numbered because there are so many.'"
read Chapter 32