Mwanzo 3 : 24 Genesis chapter 3 verse 24

Mwanzo 3:24

Basi akamfukuza huyo mtu, akaweka Makerubi, upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko, kuilinda njia ya mti wa uzima.
soma Mlango wa 3

Genesis 3:24

So he drove out the man; and he placed Cherubs at the east of the garden of Eden, and the flame of a sword which turned every way, to guard the way to the tree of life.
read Chapter 3