Mwanzo 3 : 2 Genesis chapter 3 verse 2

Mwanzo 3:2

Mwanamke akamwambia nyoka, Matunda ya miti ya bustanini twaweza kula;
soma Mlango wa 3

Genesis 3:2

The woman said to the serpent, "Of the fruit of the trees of the garden we may eat,
read Chapter 3