Mwanzo 3 : 19 Genesis chapter 3 verse 19

Mwanzo 3:19

kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi, ambayo katika hiyo ulitwaliwa; kwa maana u mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi.
soma Mlango wa 3

Genesis 3:19

By the sweat of your face will you eat bread until you return to the ground, for out of it you were taken. For you are dust, and to dust you shall return."
read Chapter 3