Mwanzo 3 : 15 Genesis chapter 3 verse 15

Mwanzo 3:15

nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake; huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino.
soma Mlango wa 3

Genesis 3:15

I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will bruise your head, and you will bruise his heel."
read Chapter 3