Mwanzo 3 : 12 Genesis chapter 3 verse 12

Mwanzo 3:12

Adamu akasema, Huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo, nikala.
soma Mlango wa 3

Genesis 3:12

The man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree, and I ate."
read Chapter 3