Mwanzo 3 : 1 Genesis chapter 3 verse 1

Mwanzo 3:1

Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, Ati! Hivi ndivyo alivyosema Mungu, Msile matunda ya miti yote ya bustani?
soma Mlango wa 3

Genesis 3:1

Now the serpent was more subtle than any animal of the field which Yahweh God had made. He said to the woman, "Yes, has God said, 'You shall not eat of any tree of the garden?'"
read Chapter 3