Mwanzo 29 : 29 Genesis chapter 29 verse 29

Mwanzo 29:29

Labani akampa binti yake Raheli mjakazi wake Bilha, awe mjakazi wake.
soma Mlango wa 29

Genesis 29:29

Laban gave to Rachel his daughter Bilhah, his handmaid, to be her handmaid.
read Chapter 29