Mwanzo 24 : 53 Genesis chapter 24 verse 53

Mwanzo 24:53

Kisha huyo mtumishi akatoa vyombo vya fedha, na vyombo vya dhahabu, na mavazi, akampa Rebeka; na vitu vya thamani akampa nduguye na mamaye pia.
soma Mlango wa 24

Genesis 24:53

The servant brought forth jewels of silver, and jewels of gold, and clothing, and gave them to Rebekah. He gave also to her brother and to her mother precious things.
read Chapter 24