Mwanzo 24 : 45 Genesis chapter 24 verse 45

Mwanzo 24:45

Hata kabla sijaisha kusema moyoni mwangu, tazama! Rebeka akatokea, na mtungi begani mwake. Akashuka kisimani akateka. Nami nikamwambia, Tafadhali nipe maji ninywe.
soma Mlango wa 24

Genesis 24:45

Before I had done speaking in my heart, behold, Rebekah came forth with her pitcher on her shoulder. She went down to the spring, and drew. I said to her, 'Please let me drink.'
read Chapter 24