Mwanzo 24 : 37 Genesis chapter 24 verse 37

Mwanzo 24:37

Kisha bwana wangu akaniapisha akisema, Usimtwalie mwanangu mke wa binti za Wakanaani, ambao nakaa katika nchi yao.
soma Mlango wa 24

Genesis 24:37

My master made me swear, saying, 'You shall not take a wife for my son of the daughters of the Canaanites, in whose land I live,
read Chapter 24