Mwanzo 24 : 3 Genesis chapter 24 verse 3

Mwanzo 24:3

nami nitakuapisha kwa Bwana, Mungu wa mbingu, na Mungu wa nchi, kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Wakanaani ambao nakaa kati yao;
soma Mlango wa 24

Genesis 24:3

I will make you swear by Yahweh, the God of heaven and the God of the earth, that you shall not take a wife for my son of the daughters of the Canaanites, among whom I live.
read Chapter 24