Mwanzo 23 : 4 Genesis chapter 23 verse 4

Mwanzo 23:4

Mimi ni mgeni, ninatembea kwenu; nipeni mahali pa kuzikia kwenu, pawe pangu, nimzike maiti wangu atoke mbele yangu.
soma Mlango wa 23

Genesis 23:4

"I am a stranger and a foreigner living with you. Give me a possession of a burying-place with you, that I may bury my dead out of my sight."
read Chapter 23