Mwanzo 23 : 2 Genesis chapter 23 verse 2

Mwanzo 23:2

Sara akafa katika Kiriath-arba, ndio Hebroni, katika nchi ya Kanaani. Ibrahimu akaja kumlilia Sara na kumwombolezea.
soma Mlango wa 23

Genesis 23:2

Sarah died in Kiriath Arba (the same is Hebron), in the land of Canaan. Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for her.
read Chapter 23