Mwanzo 23 : 18 Genesis chapter 23 verse 18

Mwanzo 23:18

kuwa mali yake Ibrahimu, mbele ya wazawa wa Hethi, mbele ya watu wote waingiao katika mlango wa mji wake.
soma Mlango wa 23

Genesis 23:18

to Abraham for a possession in the presence of the children of Heth, before all who went in at the gate of his city.
read Chapter 23