Mwanzo 23 : 15 Genesis chapter 23 verse 15

Mwanzo 23:15

Bwana wangu, unisikilize. Sehemu ya nchi, ambayo thamani yake ni shekeli za fedha mia nne, n'nini hii baina yako na yangu? Basi uzike maiti wako.
soma Mlango wa 23

Genesis 23:15

"My lord, listen to me. What is a piece of land worth four hundred shekels of silver between me and you? Therefore bury your dead."
read Chapter 23