Mwanzo 23 : 13 Genesis chapter 23 verse 13

Mwanzo 23:13

Akamwambia Efroni, na watu wa nchi wanasikiliza, akisema, Tafadhali unisikilize; nitatoa kima cha shamba, nawe ukipokee kwangu, nami nitamzika humo maiti wangu.
soma Mlango wa 23

Genesis 23:13

He spoke to Ephron in the audience of the people of the land, saying, "But if you will, please hear me. I will give the price of the field. Take it from me, and I will bury my dead there."
read Chapter 23