Mwanzo 23 : 1 Genesis chapter 23 verse 1

Mwanzo 23:1

Basi umri wake Sara ulikuwa miaka mia na ishirini na saba ndio umri wake Sara.
soma Mlango wa 23

Genesis 23:1

Sarah lived one hundred twenty-seven years. These were the years of Sarah's life.
read Chapter 23