Mwanzo 22 : 9 Genesis chapter 22 verse 9

Mwanzo 22:9

Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu, Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu, juu ya zile kuni.
soma Mlango wa 22

Genesis 22:9

They came to the place which God had told him of. Abraham built the altar there, and laid the wood in order, bound Isaac his son, and laid him on the altar, on the wood.
read Chapter 22