Mwanzo 22 : 4 Genesis chapter 22 verse 4

Mwanzo 22:4

Siku ya tatu Ibrahimu akainua macho yake, akapaona mahali pakali mbali.
soma Mlango wa 22

Genesis 22:4

On the third day Abraham lifted up his eyes, and saw the place far off.
read Chapter 22