Mwanzo 22 : 21 Genesis chapter 22 verse 21

Mwanzo 22:21

Usi, mzaliwa wa kwanza wake, na Buzi nduguye, na Kemueli, baba wa Aramu;
soma Mlango wa 22

Genesis 22:21

Uz his firstborn, Buz his brother, Kemuel the father of Aram,
read Chapter 22