Mwanzo 22 : 17 Genesis chapter 22 verse 17

Mwanzo 22:17

katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, na kama mchanga ulioko pwani; na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao;
soma Mlango wa 22

Genesis 22:17

that in blessing I will bless you, and in multiplying I will multiply your seed as the stars of the heavens, and as the sand which is on the seashore. Your seed will possess the gate of his enemies.
read Chapter 22