Mwanzo 22 : 15 Genesis chapter 22 verse 15

Mwanzo 22:15

Malaika wa Bwana akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni
soma Mlango wa 22

Genesis 22:15

The angel of Yahweh called to Abraham a second time out of the sky,
read Chapter 22