Mwanzo 22 : 12 Genesis chapter 22 verse 12

Mwanzo 22:12

Akasema, Usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno; kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwanao, mwanao wa pekee.
soma Mlango wa 22

Genesis 22:12

He said, "Don't lay your hand on the boy, neither do anything to him. For now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me."
read Chapter 22