Mwanzo 19 : 3 Genesis chapter 19 verse 3

Mwanzo 19:3

Akawasihi sana, nao wakaja, wakaingia nyumbani mwake. Akawafanyia karamu, akawapikia mikate isiyochachwa nao wakala.
soma Mlango wa 19

Genesis 19:3

He urged them greatly, and they came in with him, and entered into his house. He made them a feast, and baked unleavened bread, and they ate.
read Chapter 19