Mwanzo 19 : 24 Genesis chapter 19 verse 24

Mwanzo 19:24

Ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto toka mbinguni kwa Bwana.
soma Mlango wa 19

Genesis 19:24

Then Yahweh rained on Sodom and on Gomorrah sulfur and fire from Yahweh out of the sky.
read Chapter 19