Mwanzo 19 : 2 Genesis chapter 19 verse 2

Mwanzo 19:2

Akasema, Bwana zangu, karibuni nawasihi mwingie nyumbani mwa mtumwa wenu, mkalale, mkanawe miguu yenu, hata asubuhi mwondoke na mapema mkaende zenu. Wakasema, Sivyo, lakini tutakaa uwanjani usiku kucha.
soma Mlango wa 19

Genesis 19:2

and he said, "See now, my lords, please turn aside into your servant's house, stay all night, wash your feet, and you will rise up early, and go on your way." They said, "No, but we will stay in the street all night."
read Chapter 19