Mwanzo 18 : 6 Genesis chapter 18 verse 6

Mwanzo 18:6

Basi Ibrahimu akaenda hima hemani kwa Sara, akasema, Himiza vipimo vitatu vya unga safi, uukande, ufanye mikate.
soma Mlango wa 18

Genesis 18:6

Abraham hurried into the tent to Sarah, and said, "Quickly make ready three measures of fine meal, knead it, and make cakes."
read Chapter 18