Mwanzo 18 : 25 Genesis chapter 18 verse 25

Mwanzo 18:25

Hasha usifanye hivyo, ukamwue mwenye haki pamoja na mwovu, mwenye haki awe kama mwovu. Hasha; Mhukumu ulimwengu wote asitende haki?
soma Mlango wa 18

Genesis 18:25

Be it far from you to do things like that, to kill the righteous with the wicked, that so the righteous should be as the wicked. May that be far from you. Shouldn't the Judge of all the earth do right?"
read Chapter 18