Mwanzo 18 : 24 Genesis chapter 18 verse 24

Mwanzo 18:24

Huenda wakawapo wenye haki hamsini katika mji, utaharibu, wala hutauacha mji kwa ajili ya hao hamsini wenye haki waliomo?
soma Mlango wa 18

Genesis 18:24

What if there are fifty righteous within the city? Will you consume and not spare the place for the fifty righteous who are therein?
read Chapter 18