Mwanzo 18 : 22 Genesis chapter 18 verse 22

Mwanzo 18:22

Basi wale watu wakatoka huko wakaelekea Sodoma; lakini Ibrahimu alikuwa akali akisimama mbele za Bwana.
soma Mlango wa 18

Genesis 18:22

The men turned from there, and went toward Sodom, but Abraham stood yet before Yahweh.
read Chapter 18