Mwanzo 18 : 2 Genesis chapter 18 verse 2

Mwanzo 18:2

Akainua macho yake akaona, na tazama, watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pa hema, akainama mpaka nchi,
soma Mlango wa 18

Genesis 18:2

He lifted up his eyes and looked, and saw that three men stood opposite him. When he saw them, he ran to meet them from the tent door, and bowed himself to the earth,
read Chapter 18