Mwanzo 16 : 6 Genesis chapter 16 verse 6

Mwanzo 16:6

Naye Abramu akamwambia Sarai, Tazama, mjakazi wako yu mkononi mwako, mtendee lililo jema machoni pako. Sarai akamtesa, naye akakimbia kutoka mbele yake.
soma Mlango wa 16

Genesis 16:6

But Abram said to Sarai, "Behold, your maid is in your hand. Do to her whatever is good in your eyes." Sarai dealt harshly with her, and she fled from her face.
read Chapter 16