Mwanzo 16 : 12 Genesis chapter 16 verse 12

Mwanzo 16:12

Naye atakuwa kama punda-mwitu kati ya watu, mkono wake utakuwa juu ya watu wote na mkono wa watu wote utakuwa juu yake, naye atakaa mbele yao ndugu zake wote.
soma Mlango wa 16

Genesis 16:12

He will be like a wild donkey among men. His hand will be against every man, and every man's hand against him. He will live opposite all of his brothers."
read Chapter 16