Mwanzo 16 : 11 Genesis chapter 16 verse 11

Mwanzo 16:11

Malaika wa Bwana akamwambia, Tazama! Wewe una mimba, utazaa mwana wa kiume, nawe utamwita jina lake Ishmaeli, maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako.
soma Mlango wa 16

Genesis 16:11

The angel of Yahweh said to her, "Behold, you are with child, and will bear a son. You shall call his name Ishmael, because Yahweh has heard your affliction.
read Chapter 16