Mwanzo 16 : 1 Genesis chapter 16 verse 1

Mwanzo 16:1

Basi Sarai mkewe Abramu hakumzalia mwana, naye alikuwa na mjakazi, Mmisri, jina lake Hajiri.
soma Mlango wa 16

Genesis 16:1

Now Sarai, Abram's wife, bore him no children. She had a handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar.
read Chapter 16