Mwanzo 14 : 9 Genesis chapter 14 verse 9

Mwanzo 14:9

wapigane na Kedorlaoma mfalme wa Elamu, na Tidali mfalme wa Goimu, na Amrafeli mfalme wa Shinari, na Arioko mfalme wa Elasari, wafalme wanne juu ya wale watano.
soma Mlango wa 14

Genesis 14:9

against Chedorlaomer king of Elam, and Tidal king of Goiim, and Amraphel king of Shinar, and Arioch king of Ellasar; four kings against the five.
read Chapter 14